Pinball 2000, WPC ja System 11: Drop targettien ongelmanratkaisu

Drop targetit ovat yksi yleisimmistä targettien muodoista flippereissä. Niitä on ollut käytännössä koko varsinaisen flipperin historian ajan, eivätkä ne ole kokonaan kadonneet edes 2000-luvulla tuotetuista koneista. Toisin kuin stand up-targetit, drop targetit ovat mekaanisesti monimutkaisempia ja ajan kanssa ottavat siipeensä erityisesti vahvoilla flipperikeloilla varustetuissa nopeissa koneissa.

Sisällysluettelo

Drop targettien mekanismin rakenne

[kuva]
Judge Dreddin omistajan arkipäivää - viiden setistä yksi poikki.

Tämän tyyppisiä drop targetteja löytyy System 11-, WPC- ja Pinball 2000-koneista. Toteutus voi hieman vaihdella riippuen targettien määrästä, mutta perusidea on kaikissa sama:

Itse targetissa on palautusjousi, joka vetää targetin alas. Targetin etureunassa on kynnet, jotka pitävät targettia ylhäällä kunnes pallo painaa sitä eteenpäin, jolloin kynnet irtoavat ja jousi vetää targetin alas. Targetti pysyy alhaalla, kunnes koko targettirivistön nostava kela vetää. Osassa koneita on myös toinen kela, joka tarvittaessa tiputtaa tietyt targetit. Hyvänä esimerkkinä Judge Dreddin keskimmäinen targetti tai Fish Talesin Caster's clubin edessä oleva targetti.

[kuva]

  1. Taustalevy
  2. Drop target
  3. Prikat
  4. Kiristysjousi
  5. Lukkoprikka
  6. Palautusjousi

Itse targeteista on olemassa kaksi mallia, normaali ja leveämmällä päällä oleva. Normaalia mallia näkee tyypillisesti laitaa vasten sijoitetuissa targeteissa, jolloin pallo ei vieri itse targetin yli vaan pomppaa takana olevasta kumirenkaasta takaisin. Kohdissa joissa pallo taas vierii alhaalla olevan targetin yli, käytetään leveämpää mallia. Muista korvata vaihdettava targetti oikean mallisella, sillä leveämpi malli ei liiku tarpeeksi taakse tippuakseen ohuen tilalla ja ohut malli jättää jumipaikan pallolle leveämmän tilalla.

[kuva]

  1. Normaali
  2. Leveä

Tyypillisiä ongelmia

Drop targettien ongelmat on yleensä onneksi helppo ratkaista. Tässä muutamia ongelmia ratkaisuineen.

Katkennut drop target:
Katkennutta targettia ei yleensä pysty korjaamaan, sillä liimasaumat eivät kestä voimaa jolla pallo siihen osuu. Vaihda vaurioitunut targetti tämän sivun lopussa olevien ohjeiden mukaan.

Targetti ei pysy ylhäällä:
Kokeile nostaa targetti käsin kentän alapuolelta. Mikäli targetit tulevat saman tien alas, voi targetin kynsi tai taustalevyssä oleva lista olla kulunut ja vaihtokunnossa. Myös kiristysjousi voi olla kuoleentunut tai pois tippuneen lukkoprikan tapauksessa kokonaan poissa. Jos targetti jää ylös käsin nostettaessa, nostokela voi olla vaurioitunut, holkki kulunut loppuun tai edellinen omistaja on voidellut sen joskus ja voiteluaine on nyt jämähtänyt.

Koko drop target rivistö ei nouse:
Kokeile kyseisen rivistön nollausolenoidia koneen testimenusta. Mikäli kela ei edes yritä vetää, on todennäköisesti jossain irtonainen johto tai kela on palanut. Mikäli kela vetää, tarkista ettei mekanismin välissä ole mitään mekaanista estettä, kuten irtonaisia osia ja että plungerin päässä oleva itse targetteihin osuva kappale on paikallaan.

Jos rivistö nousee pelin alussa mutta ei kesken pelin sääntöjen mukaisesti, on syytä epäillä piirilevyssä olevia kytkimiä. Katso jäljempänä olevaa kohtaa "peli ei huomaa targetin alhaalla oloa".

Targetit halkeavat alareunasta pian uusimisen jälkeenkin:
Targetit nostava kela on liian tehokas. Tarkista manuaalista oikea kelan tyyppi ja vaihda se.

Targetit laskeutuvat laiskasti tai eivät ollenkaan:
Tarkista palautusjousien kunto. Jos targetit liikkuvat tahmaisesti palautusjousi irti, on joku todennäköisesti voidellut targetit joskus. Poista kaikki öljyjäämät esimerkiksi Sinolilla itse targeteista sekä prikoista ym. jotka osuvat suoraan targettiin. Kuten mailamekanismikin, drop targettien on tarkoitus toimia ilman voitelua.

Drop targetit ovat ala-asennossa liian alhaalla/ylhäällä:
Joissain koneissa drop targettien takana on alueita, joihin pallon on päästävä. Tällöin liian ylhäällä oleva targetti aiheuttaa hyppypalloja ja liian alhaalla oleva jumipaikan. Voi säätää targettien korkeutta ala-asennossa taustalevyn alaosassa olevasta ruuvista.

Peli ei huomaa targetin alhaalla oloa:
Drop targeteissa on tyypillisimmin haarukkamalliset optokytkimet, joissa lähetin ja vastaanotin on samassa paketissa. Joissain koneissa, erityisesti yksittäisissä targeteissa on myös perinteisiä mikro- tai lehtikytkimiä.

Nosta kaikki targetit ylös ja laita kone kytkinten testimoodiin (switch edge test). Tiputa targetit yksi kerrallaan käsin. Rikkoutuneen optokytkimen tilalle voi nykyisin olla vaikea saada vastaavaa varaosaa. Useimmat liikkeet myyvät kuitenkin kokonaisia optokortteja, joissa on modernimmat yhteensopivat osat. Mikäli yksikään kytkin ei toimi, tarkista liittimien kunto, erityisesti murtuneiden juotosten osalta piirilevyn piikeissä.

Tyypillisen drop target-rivistön purkaminen

Useimmat korjaustoimenpiteet vaativat koko rivistön irrottamista koneesta. Tässä operaatio lyhyesti kolmen targetin rivistöllä. Suuremmat rivistöt ovat mekaanisesti samanlaisia, mutta yksittäiset targetit vaihtelevat toteutukseltaan enemmän. Pääkohdat ovat kuitenkin hyvin saman henkisiä.

[kuva]

Rivistön yhteydessä on usein lamppukortti. Aloita irrottamalla lamppukortti sekä drop target-rivistön piirikortissa olevat liittimet. Ruuvaa lamppukortin alta loput taustalevyä pitelevät ruuvit irti. Kokonaisuus nousee ylös ja on kelan johtoja lukuunottamatta irtonainen.

[kuva]

Solenoidiosa irtoaa irrottamalla sekä kelan stopperi että kelan etupidike. Jätä kela nojaamaan johonkin sopivaan paikkaan ja nosta rivistö pois koneesta.

[kuva]

Piirilevy irtoaa poistamalla tärinää vaimentavien kumibumppereiden päällä olevat lukkoprikat. Nosta piirilevyä suoraan ylöspäin.

[kuva]

Poista palautusjouset ja targetteja pitelevät lukkoprikat. Huomioi, että yläpäässä järjestys on prikka-jousi-prikka-lukkoprikka.

[kuva]

Tämän jälkeen voit nostaa targetit irti taustalevystä. Kokoaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

↵ Takaisin omistajalle-osioon

Viimeksi päivitetty 2012-03-07 16:16, v23.