Flipperin sukupolvista, mikä on alusta?

Flipperi on sijoituspaikalla kolikon koneeseen laittavalle vain flipperi. Voi olla, että pelaaja kokemuksen myötä kehittää preferenssin tiettyjä valmistajia kohtaan, mutta koneen varsinainen alustan (eng. platform) malli jää yleensä mysteeriksi.

Pelin alusta tuleekin oleellisemmaksi osaksi vasta koneen omistamisen kohdalla korjausten ja perusylläpidon yhteydessä. Monille tulee yllätyksenä, että vaikka flipperimallit monimutkaisine pelikenttineen näyttävät kaikki olevan ulkoisesti täysin erilaisia, saman valmistajan aikakauden koneet käyttävät samoja piirilevyjä ohjauspuolellaan. Parhaimmillaan mahdollisuudet eivät rajoitu edes flippereihin - samalla raudalla on rakennettu esimerkiksi baseball-, keilaus- ja monia muita koneita. Itse alusta käsitteenä sisältää yleensä pelin ohjaukseen tarvittavat kortit (kuten CPU-, ääni- tai näyttökortti), aikakauden mekaaniset toteutukset kuten mailojen ja muiden solenoidien osat ja usein myös koneen kabinetin perusulkonäön.

[kuva]

Kaksi Williamsin WPC-alustan konetta vierekkäin. Vaikka koneet ovat grafiikoiltaan erilaiset, huomaa alustalle tyypillinen kabinetin ja backboxin muoto.

Varsinaiset pelikohtaiset muutokset itse alustan raudassa ovat hyvin vähäisiä, saman alustan sukupolven sisällä kortteja voi vaihtaa koneiden välillä ongelmitta, kunhan ROMmeja sisältävistä korteista vaihdetaan tietysti kyseiseen peliin tarkoitetut kappaleet. Saman alustan eri pelien väliset erot rajoittuvat siis pääasiassa itse pelikenttään, koneen kylki- ja backbox-grafiikkaan sekä itse peliohjelmaan. Kaikki pelit eivät välttämättä käytä kaikkia alustan ominaisuuksia, joten esimerkiksi pelissä joka ei käytä kaikkia alustan mahdollistamia solenoideja jää vain osa solenoidien ohjauksista käyttämättä. Sama kytkimien ja lamppujen kanssa. Joskus taas alustan tarjoamat ominaisuudet eivät riitä tietyn pelin toteuttamiseksi. Tällöin koneisiin on lisätty kortteja, joilla lisätään esimerkiksi ohjattavien solenoidien määrää.

Kun tiedät koneesi alustan mallin, on ongelmaan paljon helpompi löytää ratkaisu mahdollisen alustaan liittyvän vian kanssa. Esimerkiksi yleisvalaistuksen pimeneminen Ballyn Popeyessä ei ole niinkään yksilökohtainen, vaan WPC-alustan suunniteluvirheestä johtuva ongelma, johon taas löytyy nopeasti apu kun etsii tietoa WPC:n yleisvalaistuksen toiminnasta ja ongelmista. Käytännössä kaikkien koskaan sarjatuotettujen pelien mallit löydät Internet Pinball Databasesta. Se on listattu koneen tietojen alla kohdassa 'MPU'.

[kuva]

Esimerkkejä eri aikakausien alustojen ohjauselektroniikasta Bally/Williamsilla. Ensimmäisessä kuvassa System 11 (1986-1991), toisessa WPC (1991-1999) ja kolmannessa Pinball 2000 (1999).

Valmistajat nimesivät uudet solid state-järjestelmänsä alunperin villiä mielikuvitusta käyttäen sarjansa nimellä "System" tai "Version", jossa nimen perässä oleva numero tarkoitti alustan sukupolvea. Tämän vuoksi yleisesti flippereistä puhuttaessa käytetäänkin valmistajan nimeä alustan nimen edessä, esimerkiksi "Gottlieb System 1", "Williams System 11" tai "Data-East Version 3".

Vasta 90-luvulla valmistajat alkoivat markkinoida myös itse pelien alustoja, jolloin useimmat niistä saivat myös hienommat nimet. Williams nimesi System 11 jälkeen tulleen versionsa Williams Pinball Controlleriksi, joka tunnetaan harrastajien keskuudessa parhaiten nimellä WPC. Sitä seurannut malli kulki futuristisella nimellä Pinball 2000. Data-East/Sega taas nimesi oman Version 3-alustansa jälkeen tulleen version Whitestariksi, jota myös Stern käytti ennen omaa seuraavan sukupolven SAM-alustaansa.

[kuva]

Whitestar-alustan kone mainostamassa alustaansa attraction modessa.

↵ Takaisin omistajalle-osioon

Viimeksi päivitetty 2013-10-14 08:13, v18.